Metodologia de organizare și desfășurare a probei de verificare a cunoștințelor de limbă maternă pentru admiterea în liceele care organizează clase cu predare în limbile minorităților naționale

Adresant: Nicolae-Miroslav Petreţchi

Text întrebare

Text răspuns