Alocarea anuală de sume în bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale pentru premierea elevilor cu cele mai bune rezultate la învăţătură la sfârşitul fiecărui an şcolar

Adresant: Mihaela Huncă

Text întrebare