Batjocură la adresa unor întrebări și interpelări pe care le-am adresat Guvernului României

Adresant: Emil-Marius Paşcan

Text întrebare