Tendința unor funcționari publici de a improviza motive artificiale față de legislația națională

Adresant: Neculai Iftimie

Text întrebare