Implementarea Strategiei naţionale privind schimbările climatice.

Adresant: Glad-Aurel Varga

Text întrebare