Anexa 3 a HG 1705/2006 "Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului "

Adresant: Nicolaie-Sebastian-Valentin Radu

Text întrebare

Text răspuns