Valorificarea potenţialului de dezvoltare a sistemului urban Galaţi-Brăila.

Adresant: Constantin Codreanu

Text întrebare