Situaţia terenurilor aflate sub cota actuală a coronamentului lacului de acumulare Vîrşolţ, judeţul Sălaj

Adresant: Dénes Seres

Text întrebare