Situaţia defrişărilor în ocoalele silvice din Moldova

Adresant: Costel Alexe

Text întrebare

Text răspuns