Situaţia defrişărilor la nivel naţional

Adresant: Nicolae-Miroslav Petreţchi

Text întrebare

Text răspuns