Efectele retragerii personalității juridice pentru Organismele Intermediare Regionale

Adresant: Laurenţiu-Dan Leoreanu

Text întrebare