Când se fac corecturile lucrării de cadastru sistematic al UAT - începute în anul 2012 şi (ne)terminate în anul 2017 - în com.Horea, jud.Alba?

Adresant: Corneliu Olar

Text întrebare