Situaţia întârzierii eliberării avizelor de practică de către Ministerul Sănătăţii sau alt organ competent, în urma examinării de către Comisia mixtă constituită confrom Hotărârii nr.764/2017 pentru aprobarea Normelor privind recunoaşterea diplomelor, certificatelor şi titlurilor de medic specialist, eliberate de un stat terţ, altul decât Australia, Canada, Israel, Noua Zeelandă şi Statele Unite ale Americii

Adresant: Nicolae-Daniel Popescu

Text întrebare

Text răspuns