Reţeaua publică de canalizare a aelor uzate menajere, staţie de epurare şi modernizare drumuri în interes local în comuna Sânmărtin, jud. Cluj

Adresant: Gabriel-Horia Nasra

Text întrebare

Text răspuns