Remunerarea personalului responsabil cu achizițiile publice nu este proporțională cu complexitatea muncii

Adresant: Nicolae Neagu

Text întrebare