Taxa pe clădiri datorată de medicii de familie pentru spaţiile aflate în proprietatea publică sau privată a autorităţilor administraţiei publice locale date în folosinţă gratuită.

Adresant: Ödön Szabó

Text întrebare