Situaţia culturilor agricole şi a fâneţelor.

Adresant: Vasile Axinte

Text întrebare