Soluţii coordonate pentru deblocarea etapei finale de redobândire a cetăţeniei române (depunerea jurământului de credinţă faţă de patrie şi poporul român) de către zecile de mii de petenţi români din Republica Moldva cărora li s-au aprobat anterior cererile de redobândire a cetăţeniei române.

Adresant: Constantin Codreanu

Text întrebare