Rigiditatea ARACIS şi nevoia de adaptare a programelor de studii la cerinţele previzionate ale economiei şi societăţii.

Adresant: Dumitru Oprea

Text întrebare