Instrucțiunile de aplicare a Legii 196/2018, privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor

Adresant: Marilen - Gabriel Pirtea

Text întrebare