Răspuns cu privire la puctul de vedere al Ministerului Finanțelor Publice privind inițiativa legislativă înregistrată la Senat cu nr.B581/2019(susținerea inițiativei în învățâmântul profesional-dual)

Adresant: Cristina-Ionela Iurişniţi

Text întrebare

Text răspuns