Interdicţia impusă ţăranilor să-şi îmulţească suinele din gospodăria proprie

Adresant: Ştefan Muşoiu

Text întrebare

Text răspuns