Respectarea dreptului la educaţie continuă a pesoanelor cu dizabilităţi senzoriale

Adresant: Ana Adriana Săftoiu

Text întrebare