Planul de acţiuni sau de lucrări de interes local conform art.6 din Legea nr. 416/2001 şi încadrarea în muncă a beneficiarilor de ajutor social

Adresant: Adrian-Octavian Dohotaru

Text întrebare