Stabilirea indicatorilor minimali de ierarhizare pentru salarizarea personalului din mediul economic concurenţial

Adresant: Gabriel Petrea, Adrian Solomon

Text întrebare

Text răspuns