Sume virate şi încasate conform art.32 din legea 273/2006 reactualizată

Adresant: Marius Bodea

Text întrebare