Subvenţiile acordate operatorilor privaţi şi de stat de transport feroviar public de călători

Adresant: Adrian-Octavian Dohotaru

Text întrebare