Cadrul financiar Multianual 2021-2027 - finanţarea sănătăţii din România cu fonduri UE, încotro?

Adresant: Roxana Mînzatu

Text întrebare

Text răspuns