Măsurile adoptate de M.E.C. faţă de abuzurile sfidătoare îdreptate împotriva drepturilor consfinţite prin Constituţie ale unor funcţionari aflaţi în subordinea M.E.C

Adresant: Nicolae-Miroslav Petreţchi

Text întrebare