Respectarea Legii nr.350/2005 de către autorităţile administraţiei publice locale

Adresant: Ioan Dîrzu