Exceptarea Companiei SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE TRANSPORT FEROVIAR DE MARFĂ "CFR -MARFĂ" S.A. de la prevederile Ordonanţei de urgenţă nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice

Adresant: Cristina-Mădălina Prună

Text întrebare