Neîncadrarea unor beneficiari de pensii de asigurări sociale de stat în condiţii speciale de muncă

Adresant: Claudiu-Vasile Răcuci

Text întrebare