Predarea limbii rom'ne la clasele minorităţilor naţionale

Adresant: Pavel Popescu

Text întrebare