Respectarea prevederilor art.45 din Legea Educaţiei 1/2011

Adresant: Nicolae-Miroslav Petreţchi

Text întrebare