Scutirea de la plata TVA a contribuţiilor, taxelor, penalităţilor şi a altor sume ce constituie venit la bugetul Fondului pentru mediu.

Adresant: Glad-Aurel Varga

Text întrebare