Situaţia acordării stimulentelor pentru asistenţii medicali angajaţi la cabinetele de medicină de familie. Testarea personalului medico-sanitar din cabinetele de medicină de familie pentru depistarea infecţiei cu SARS Cov2

Adresant: Emanuel-Dumitru Ungureanu

Text întrebare