Platforme pentru scocarea temporară a deşeurilor municipale, Cluj-Napoca.

Adresant: Adrian-Octavian Dohotaru

Text întrebare