Precizări referitoare la redevenţele din exploatarea resurselor de suprafaţă

Adresant: Florin-Claudiu Roman

Text întrebare

Text răspuns