Folosirea nepotrivită a monumentului istoric Casa Algiu-Toma Stelian din Calea Victoriei, sector 1, Bucureşti (Cod LMI B-II-m-B-19865) şi necesitatea readucerii acestuia în folosinţa statului român, prin Muzeul Naţional al Satului "Dimitrie Gusti"

Adresant: Constantin Codreanu

Text întrebare

Text răspuns