Cum abordează conducerea Ministerului perpetuarea stării de indiferenţă şi subiectivism din sectorul transportului feroviar

Adresant: Nicolae-Miroslav Petreţchi

Text întrebare

Text răspuns