Solicitare clarificări cu privire la respingerea finanţării prin PNDL II 2017-2020 a obiectivului de investiţii "Canalizarea şi epurarea apelor uzate menajere în com.Poienarii de Argeş, jud.Argeş".

Adresant: Dănuţ Bica

Text întrebare