Procedurad e acordare a calificativului anual şi a gradaţiei de merit

Adresant: Cristina-Ionela Iurişniţi

Text întrebare