De ce nu simplificaţi acordarea stimuletului financiar de COVID pentru tot personalul din asistenţa medicală comunitară şi spitalicească din fonduri publice şi din fonduri europene pentru a se face la timp toate plăţile

Adresant: Tamara-Dorina Ciofu

Text întrebare