Emiterea unui ordin de ministru pentru echivalarea învăţământului universitar de scurtă durată de 3 ani cu ciclul I de studii universitare de licenţă.

Adresant: Mihaela Huncă

Text întrebare