Interpretarea abuzivă a excepțiilor de la regula interzicerii circulației persoanelor în afara locuinței/ gospodăriei de către autoritățile însărcinate cu implementarea

Adresant: Adrian-Octavian Dohotaru

Text întrebare

Text răspuns