Folosirea limbii minorităţilor naţionale în unităţile şi subunităţile Poliţiei Române.

Adresant: Norbert Apjok

Text întrebare