Pierderile producătorilor români în urma pestei porcine

Adresant: Georgeta-Carmen Holban

Text întrebare