Necesitatea armonizării cadrului legislativ actual cu privire la aprobarea executării lucrărilor de utilitate publică pe terenurile din fondul forestier naţional

Adresant: Elvira Şarapatin

Text întrebare