Implementarea Strategiei de dezvoltare teritorială a României (SDTR) "România policentrică 2035 - Coeziune şi competitivitatea teritorială, dezvoltare şi şanşe egale pentru oameni"

Adresant: Cornel-Mircea Sămărtinean

Text întrebare