Situaţia beneficiarilor de VMG şi impactul modificărilor legislative adoptate în iunie 2018

Adresant: Adrian-Octavian Dohotaru

Text întrebare

Text răspuns